Muhasebe Bölümünde Toplam 3 Eğitim Programı listeleniyor
Beyannameler ve Bildirimler
filter_noneMuhasebe
60 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Bilanço Hazırlama Atölyesi
filter_noneMuhasebe
16 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Bilgisayar Destekli Muhasebe
filter_noneMuhasebe
559 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim - Merkezde
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları
filter_noneMuhasebe
120 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Bütçeleme ve Raporlama
filter_noneMuhasebe
40 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Dönem Sonu Kapanış İşlemleri
filter_noneMuhasebe
48 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
E-Beyanname Uygulamaları Atölyesi
filter_noneMuhasebe
16 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Excel'de Ön Muhasebe Uygulamaları
filter_noneMuhasebe
56 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Gelir Tablosu Hazırlama Atölyesi
filter_noneMuhasebe
24 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Genel Muhasebe
filter_noneMuhasebe
252 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim - Merkezde
İnşaat Muhasebesi
filter_noneMuhasebe
96 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Logo GO 3
filter_noneMuhasebe
88 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Logo Tiger 3 Enterprise ile Ön Muhasebe Uygulamaları
filter_noneMuhasebe
32 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
LUCA
filter_noneMuhasebe
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Mikro
filter_noneMuhasebe
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Mikro Programı ile Ön Muhasebe İşlemleri
filter_noneMuhasebe
48 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Muhasebe Denetimi
filter_noneMuhasebe
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Muhasebe İşlemlerinin Kaydedilmesi
filter_noneMuhasebe
48 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Muhasebeye Giriş
filter_noneMuhasebe
48 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Ön Muhasebe
filter_noneMuhasebe
357 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim - Merkezde
Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi
filter_noneMuhasebe
88 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim - Merkezde
Temel Ücret Hesaplamaları Atölyesi
filter_noneMuhasebe
16 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Ticari Hesaplamalar
filter_noneMuhasebe
24 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
filter_noneMuhasebe
76 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Uygulamalı Maliyet Muhasebesi
filter_noneMuhasebe
128 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Vergi Dairesi Belediye ve Kurum İşlemleri
filter_noneMuhasebe
32 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde
Yönetim Muhasebesi
filter_noneMuhasebe
76 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim - Merkezde